bộ lưu điện
  • sl1
  • slide03
  • sl2

Thời gian đăng: 19-10-2016 12:00 | 2674 lượt xem

Công nghệ UPS với máy biến áp

Công nghệ UPS với máy biến áp

  Chúng ta thương nghe nói về máy biến áp trong UPS, máy biến áp cách ly và máy biên áp cho hệ thống trung tính khác nhau nhưng mục đích của chúng để lam gì thì rất nhiều người không rõ ràng và trở nên bối rối, sẽ làm cho nguy cơ lưa chọn kỹ thuật cho bộ lưu điện UPS không chính xác.

-         Công nghệ UPS với máy biến áp:

Theo quan điểm phổ biến là  hệ thống bộ lưu điện UPS tĩnh với biến áp cách ly mạ, điều này chỉ mới đúng một phần.Trong thực tế thì biên áp cách ly được đảm bảo để dành riêng cho các dòng biến tần.

Công nghệ UPS với máy biến áp

Nếu như đường bypass không bị cô lập, ko có đảm bảo bất kỳ cô lập đầu vào /đâu ra và tách mạ là cần thiết thì 1 biến áp bổ sung phải cài đặt trên thiết bị đầu vào.
Trên thực tế các máy biến áp được sử dụng trong các bộ lưu điện UPS để tái tạo lại hình dạng của sóng hình SIN bằng các thích ứng nó với mức giá trị điện áp đầu ra, các loại bộ lưu điện này được thiết lập sẵn từ nhà sản xuất.

-        Khi trafoless UPS đòi hỏi 1 máy biến áp:

Nói chung, 1 bộ lưu điện UPS không cần 1 máy biến áp. Một UPS mà không có một biến áp thông thường đòi hỏi một trung tính để làm việc. Lựa chọn kỹ thuật này liên quan đến các yếu tố khác nhau, bao gồm cải thiện năng suất, diện tích sàn tối thiểu và giảm chi phí.
Tuy nhiên có 1 số trường hợp thì trong đó một máy biến áp là cần thiết cho UPS trafoless tĩnh:

+ Khi có hai nguồn cung cấp riêng biệt, để tránh việc phân nhóm trung lập khác nhau.
+ Khi trung tính không có sẵn ;
+ Khi cách ly điện là cần thiết hoặc các hệ thống trung tính cần thay đổi.

Không có bất kỳ một quy tắc chung cho việc lựa chọn một bộ lưu điện UPS có hoặc không có một biến áp, mà là sự lựa chọn có liên quan đến những đặc điểm kỹ thuật và kinh tế, cũng như vấn đề mua hàng và chi phí vận hành.
Điều tốt nhất là liên hệ với nhà cung cấp bộ lưu điện UPS trực tiếp và cung cấp những thông tin chi tiết của hệ thông điện và những yêu cầu cụ thể. Từ đó các nhà cung cấp sẽ có thể nghiên cứu các ràng buộc hệ thống và đề xuất cho bạn giải pháp tốt nhất.

1
2
3
4
5
Click để đánh giá bài viết

Hotline - 093 888 9077

Hotline - 093 888 9077